"Les set edats del rock" (capítol 3): punk • Dijous 6 de març a les 23:55h a Sputnik (canal 33 -Televisió de Catalunya-):

  El tercer capítol de la sèrie de la BBC “Les 7 edats del rock” està dedicat al naixement del punk. Inclou entrevistes amb Richard Hell i amb components de The Ramones, The Sex Pistols, The Damned, The Patti Smith Group i The Clash, entre d’altres.

  Més informació a http://www.sputniktv.com • Dijous 6 de març a les 23:55h a Sputnik (canal 33 -Televisió de Catalunya-):

  El tercer capítol de la sèrie de la BBC “Les 7 edats del rock” està dedicat al naixement del punk. Inclou entrevistes amb Richard Hell i amb components de The Ramones, The Sex Pistols, The Damned, The Patti Smith Group i The Clash, entre d’altres.

  Més informació a http://www.sputniktv.com • Se podría hacer la parte: Sex Pistols, antes y ahora • @sputnik:3ij29dte:

  Dijous 6 de març a les 23:55h a Sputnik (canal 33 -Televisió de Catalunya-):
  El tercer capítol de la sèrie de la BBC “Les 7 edats del rock” està dedicat al naixement del punk. Inclou entrevistes amb Richard Hell i amb components de The Ramones, The Sex Pistols, The Damned, The Patti Smith Group i The Clash, entre d’altres.
  Més informació a http://www.sputniktv.com

  Lo intentaré ver con mucho gusto. Pero me huelo que no se hablará del 60s punk ni de Nuggets ni nada por el estilo.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Foros Primavera Sound was lost, please wait while we try to reconnect.